Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lidzbarku Warmińskim

( ul. Orła Białego 10)

Filia w Górowie Iławeckim

( ul. Szkolna 6)

e-mail: psm.lidzbark@muzyczna.warmia.info