Filia Szkoły

do strony 733

We wrześniu 2013 w budynku Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim powstała Filia PSM I st. w Lidzbarku Warmińskim.