Rada Rodziców

UCHWAŁA NR 1/2017/2018

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

1. Monika Szyszko – Przewodnicząca
2.Monika Małolepsza – Zastępca Przewodniczącego
3. Iwona Końka – Skarbnik
4. Sylwia Kuzia – Członek
5. Tomasz Tabor – Członek

Opłaty w wysokości 50 PLN miesięcznie prosimy kierować na numer konta bankowego:

Nowy numer konta Rady Rodziców :

25 1240 5615 1111 0011 0255 6442 Bank Pekao