Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lidzbarku Warmińskim
48 (3)ul. Orła Białego 10
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. (89)7672664 lub 881 767 266
e-mail: psm.lidzbark@muzyczna.warmia.info

mapa

24 (2)