Konkurs Chopinowski

I Warmiński Konkurs Chopinowski dla Dzieci i Młodzieży w dniach 20 -21 maja 2021 r. odbędzie się w formie stacjonarnej w siedzibie Szkoły przy ul. Orła Białego 10 w Lidzbarku Warmińskim . Przy negatywnej zmianie trendu pandemicznego, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy Konkursu na on-line.