Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Andrzej Stupienko – przewodniczący

Monika Dąbrowska – wiceprzewodnicząca

Sławomir Kobusz – skarbnik

 

Opłaty w wysokości 50 PLN miesięcznie prosimy kierować na numer konta bankowego:

80 8855 0004 2003 0718 8215 0001