Kierownik filii

Kierownik Filii Szkoły Muzycznej

mgr Orest Ortyński

przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 14.00 – 15.30 w sali nr 31