Rada Rodziców

UCHWAŁA NR 1/2017/2018

W dniu 10 września 2019r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym rodziców uczniów PSM i st. w Lidzbarku Warmińskim wybrano skład Rady Rodziców:

SKŁAD:

Monika Szyszko – przewodnicząca

Iwona Końka – z-ca przewodniczącego

Tomasz Tabor – skarbnik

Rada Rodziców postanowiła utrzymać składki na poziomie z poprzedniego roku szkolnego, tzn. 50 PLN jak również kontynuować zwolnienie z opłat każdego kolejnego dziecka z rodziny.

Numer konta : 89 8855 0004 2002 0005 7614 0001